PrihlásenieMáme online 2 hostí 

Najbližšie akcie

15.11.2014 08:00 - 09:00
Sranda pretek Broky

06.12.2014
Mikulášsky viacboj na podporu detskej onkológie v Košiciach
Vážení priatelia streleckého športu,

 

oznamujeme Vám, že dňa 02. 12. 2010 sa konala ustanovujúca konferencia Streleckého klubu Strelnica Nižná Hutka. Na ustanovujúcej konferencii bola zvolená rada klubu, ktorá bude klub riadiť a kontrolór klubu. Boli schválené  stanovy klubu, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.

 

Členovia rady klubu:

  • Ing. Ľudovít LIPPAI - predseda
  • Vladimír VARGA - podpredseda
  • Peter LUKÁCS - finančný hospodár
  • Eduard PULZ - člen rady
  • Lukáš FEDOR - člen rady

 

Kontrolór klubu:

  • Martin TOPORČÁK

 

Vážení priatelia,
Strelecký klub Strelnica Nižná Hutka je otvorený pre všetkých tých, ktorí majú záujem rozvíjať strelecký šport v rôznych disciplínach, či už súťažne alebo len tak pre vlastné potešenie. O možnostiach ako sa stať členom nášho klubu nájdete informácie na tejto stránke. Budeme Vás tu aj informovať o všetkých aktivitách, ako aj akciách nášho klubu.

Stanovy klubu
Zobraziť prihlášku
Smernica č. 1 Rady SKS N.H. k cvičnej streľbe

 

S pozdravom

Ing. Ľudovít  Lippai
predseda klubu